Fonden Gamle Sønderho har fået tilladelse til at afholde en alternativ Sønderhodag i henhold til de gældende retningslinier. 
Brudefolket i brudedragter vil danse de 3 brudedanse på 5 forskellige steder rundt omkring i byen. Der må max. være samlet 100 personer ad gangen, og derfor opfordrer vi til, at man kun møder op på en af lokaliteterne for at overvære brudedansen, og at man vil respektere en evt. henstilling om at gå videre til et efterfølgende dansested. Der skal sprittes hænder og holdes afstand som sædvanligt. Vi vil henstille til, at man ikke kører ind i Sønderho, men parkerer på de anviste P-pladser: På østsiden af Landevejen fra Ny Kirkegård til Digevej, i Kalvekrog, ved kirken, ved rutebilstationen, ved Bakskuld og på strandingspladsen over for Camping Klitten.

Program: 
11:00 Festgudstjeneste i Sønderho Kirke v/ Miriam Florez Max 75 gæster i kirken 
13:30 Brudedans ved Børsen 
14:30 Brudedans på skolens sportsplads 
15:30 Brudedans ved Sønderho Kirke 
16:30 Brudedans ved mejerikrydset 
17:00 Brudedans ved Uldsnedkeren

Derudover vil vores fantastiske musikere fra Sønderho spille på frivillig basis forskellige steder i byen, og her kan man danse en sønderhoning, hvis man får lyst.