Fonden Gamle Sønderho

Fondens stiftelse i 1928

I 1928 besluttede en gruppe sommergæster og sønderhoninger, at de ville arbejde aktivt for at bevare det gamle Sønderho og redde byens faldefærdige mølle. Initiativet blev taget af kunstmaler Heinrich Dohm, sognerådsformand Niels Jerne Outzen og læge Kirstine Styrup. De stiftede derfor Fonden Gamle Sønderho, som er Danmarks ældste bevaringsfond.Fondens første bestyrelse

Fanø Ugeblad 21. juli 1928: I onsdags d. 16. Juli 1928 er i Klitpavillonen stiftet en forening, kaldet “Fonden Gamle Sønderho”, som har til opgave at yde hjælp for at bevare Sønderhos gamle kultur, og der blev valgt følgende bestyrelse:
   Læge S. Krabbe, Sønderho
   Kunstmaler H. Dohm, København
   Toldkontrollør S. Sonnichsen, Kolding
   Revisor S Brinch, København
   Kgl. operasanger Max Müller, København
   Sognerådsform. N. Jerne Outzen, Sønderho
   Kunstmaler Nøbbe, Flensborg
   Frk. P Lund, Sønderho
   Fabrikant Kromann, Esbjerg
Førstnævnte valgtes til formand, og det vedtoges, at lade afholde et offentligt møde på ”Minebanken”, som fandt sted i går.

Den første Sønderhodag

Fanø Ugeblad 28. juli 1928: ”Fonden Gamle Sønderho”. På søndag d. 29. ds. bliver der i Sønderho afholdt en Sønderhodag til Fordel for Fonden ”Gamle Sønderho”. Der vil blive Fest i stor Stil hele Dagen. Festen kaldes Bryllupsgilde. Kl 2 er der Kirkekoncert, hvor så gode kræfter som kgl. Operasanger Max Müller, Fru Kunstmaler Dohm, Frk. Ruth Tvermoes, Fru Dr. Hall, Mrs. Florence Kromann m. fl. Vil medvirke. I Afholdshuset bliver der forevisning af Sønderho gamle Brudedanse og Foredrag af Fabrikant Kromann om Bryllupsskikke i tidligere Tider, hvorefter Brudetoget med alle Festdeltagerne, marcherer gennem Byens Hovedveje til Havnen.


Om Aftenen festes der i Klitpavillonen med fælles Kaffebord, Taler, Musik Sang og Dans. De forskellige Kunstnere, der for tiden har ophold i Sønderho skænker til ”Sønderho Dagen” flere Malerier til bortlodning, og alt i alt vil det blive en originalt præget Fest, der fortjener stor Tilslutning fra fjern og nær.

Klitpavillonen

Indvielse af Klitpavillonen 1926. Foto: Petrea Lund (Sognearkivet)
Restaurant Klitpavillonen ved Hønevejen blev opført af fotograf Petrea Lund i 1926. Hun brugte pavillonen som café. Her blev Fonden Gamle Sønderho stiftet mandag 16. juli 1928.   
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98, Sønderho 
6720 Fanø, Danmark info@fondengamlesonderho.dk
Design og system Therese Vendelhaven