Ny møllehat 2013
Møllen: Keld Andersen, Erland Madsen, Jacob Sønderskov Jensen, Niels Brink Jensen, Peer Andersen, Kaj Christensen, og John Andersen. 

Hannes Hus: Susanne Winsløw, Lene Hodal, Bente Hoel, Anker Anthonis Jensen, Gudrun Riis, Elene Nielsen og Karen Hansen.

Lorenzens Butik: Susanne Winsløw, Aase Jepsen, Vibeke Schøtt, Bibi Larsen, Marianne Hagen, og Benjamin Andersen.

Redningsstationen: Henrik Haar, Erling Schrøder og Jørgen Ulletved. 

Sprøjtehuset: Henrik Haar.

Bilgruppe: Vivian Bertelsen, Edith Maag Duus, Kurt Bjørndal og Annette Willig

Snapsegruppe: Dorde Thidemann, Edith Maag Duus, Dorte Campion, Aase Jepsen, Jacob Mortensen og Kurt Bjørndal

Hjemmesiden:
Web redaktør Anders Bjerrum - email: anders@sonderhohavn.dk 
Web master Therese Vendelhaven - email: mail@therese.dk