Fonden Gamle Sønderho

Sønderho mølle

Adresse: Vester Land 44
Entrepriser: Voksne: kr. 20. Børn: kr. 5.
Betaling: MobilePay eller læg pengene i pengetønden.
Medlemmer af Foreningen Gamle Sønderho: Gratis.

Sønderho Mølle er åben fra palmesøndag til 15. november.
Møllem er ubemandet.

Vi tilbyder rundvisning for grupper ved henvendelse på info@fondengamlesonderho.dk eller på telefon 5150 1850.
I 1928 købte Fonden gallerihollændermøllen, der er opført i 1895.

Møllen, der var dømt til nedrivning, er siden restaureret i etaper, og blev indviet i sin nuværende form i 2003.

Møllens geniale og enkle konstruktion bygger på århundreders erfaringer og er et imponerende stykke balancekunst. Skrogets otte højben står faktisk løst på undermøllens murværk, og hatten - med vinger, vingeaksel, hattehjul og krøjeværk - hviler på bare 8 små jernklodser, der glider på et jernbånd i skrogets top. Egenvægten alene får det hele til at blive stående - i storm og stille!

Møllen passes af en gruppe frivillige i Møllelauget.
Der er åbent hver dag i dagtimerne.

Sønderho Mølle maler mel igen

Der kan købes mel, der er malet på den gamle stenkværn.


LAG har givet tilsagn om støtte på 55.000 kr til renovering af  Sønderho Mølle, så den igen kan male mel.


Du kan læse mere om Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne ved at klikke HER

Kulturstyrelsen har givet 25 000 kr.

Bygningsværket

Møllens krøjevinge drejer møllehatten
Den nuværende vindmølle i Sønderho blev opført i 1895 efter såkaldt "hollandsk bygningsmåde" som kornvindmølle.

Møllebygningen er ottekantet med muret underetage (undermølle) og med skrog og hat i trækonstruktion.

Foruden underetagen er der tre etager (lofter) i møllen: et højt kværnloft, et ganske lavt stjernehjulsloft og et hatteloft - samt hattens bjælkelag. I højde med kværnloftet er der en udvendig omgang (svikstilling, galleri), hvorfra mølleren havde adgang til vingerne og til betjening af bremsetovet og regulering af vingeklapperne (jalousiet).

Vindrosen - det lille 8-vingede hjul på hatten - sørger for automatisk krøjning af hatten, så vingerne altid står op mod vinden.

National mølledag

Dans på møllebanken
Fonden Gamle Sønderho inviterer til national mølledag, den 3. søndag hvert år i juni. Se Aktivitetskalender.
Der er åbent i møllen og man kan se, hvordan møllen tidligere malede korn til mel-
Mølledagen fejres med musik, sang og dans. Der kan købes kaffe /punch, Sønderhokringle, øl og vand.
Vel mødt, meget gerne i dragt, dansesko og godt humør på Møllebanken.
Vi hjælper med kludesætning fra kl. 13 i møllen.
8
7

Sønderho Mølle

National mølledag

Der blev spillet sønderhoning

Dansen gik ......

Der blev solgt kaffe, Fanøkringle m.m.

Møllen og Fonden

I 1928 erhvervede kunstmaler Heinrich Dohm og journalist Niels Th. Jerne Sønderho Mølle og Møllegaard i forskud for Fonden Gamle Sønderho, der var ved at blive oprettet med det hovedformål at bevare møllen.

Til trods for at møllen da kun havde været i brug i 28 år, havde manglende vedligeholdelse gjort den næsten faldefærdig, og der forestod en betydelig istandsættelse, såfremt den skulle bevares for eftertiden.

På Sønderhodagen i 1930 kunne møllen genindvies - dog manglede vindrosen og omgangen - og Fonden kunne efter diverse genvordigheder overtage møllen, mens herrerne Dohm og Jerne beholdt Møllegaarden, hvor forfaldet fortsatte.

Laden var blevet nedbrudt i 1923, og i en storm i 1935 væltede hele den østre ende af beboelseshuset, fordi man havde fjernet alle skillevægge og stolper i stalden. I 1937 overtog Fonden også Møllegaarden, men da man ikke overkom opgaven at indrette den til museum, frasolgtes den i 1940.

På Sønderhodagen i 1943 indviede man en nyopsat omgang. En del af pengene til denne reetablering tilvejebragtes ved at sælge krondrevet, hovedakslen (kongevellen), stjernehjulet, kværndrevene, der alle var af støbejern.

Lige siden 1928 har Fonden Gamle Sønderho arbejdet med at vedligeholde og restaurere møllen. En stor hjælp var det da Hedeman Sørensen, afdød farmer i USA og søn af den sidste møller, i 1973 testamenterede 100.000 kr. til Fonden, hvoraf renterne skal gå til møllens vedligeholdelse.

I årenes løb er næsten alt udskiftet eller repareret, således at møllen i dag fremstår intakt og i god stand.

Efter stormen Bodil i 2013 blev hatkransen knust og måtte erstattes. Ved samme lejlighed måtte man også udskifte den ene møllevinge og reparere krøjehjulet.
Forsikringsselskabet TopDanmark erkendte stormskaden og betalte en ny hatkrans. Udskiftningen af møllevingen og krøjehjulet fik vi sponsoreret af Sydenergis Vækstpulje og Kulturstyrelsen.

Gamle danske vindmøller

Læs mere om danske vindmøller her.
Læs om vindmøllens historie her.
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98, Sønderho 
6720 Fanø, Danmark info@fondengamlesonderho.dk
Design og system Therese Vendelhaven