Fonden Gamle Sønderho

Om redningsstationen

Adresse: Sønderho Strandvej 15
Entré: Voksne kr 20, Barn kr 5
Entré lægges i ophængt indsamlings bøsse eller betales med MobilePay.
Medlemmer af Foreningen Gamle Sønderho: Gratis.

Åben fra palmesøndag til 15. november.
Stationen er ubemandet.

Speciel rundvisning med guide. Kontakt info@fondengamlesonderho.dk eller telefon 5150 1850. 
Al færdsel i redningsstationen er på eget ansvar!
Den typiske gamle redningsstation er fuldt udstyret med redningsbåd og redningsudstyr.
Foruden selve redningsbåden, der står på det hjulsæt, som den af 6 heste blev trukket til strandkanten på, kan man se den udrustning, som redningsbåden var udstyret med samt det øvrige redningsmateriel, der kunne anvendes fra strandbredden.
Endvidere findes en mængde plancher med gamle fotografier, beskrivelser og mandskabslister over redningsmandskabet.

Et historisk udførligt hæfte med beskrivelse af de forskellige redningsaktioner, udarbejdet af Sønderho Sognearkiv ved Jørgen Lind, kan købes på redningsstationen for kun 10 kroner.

Museet er åbent hver dag i dagtimerne.

Redningsstationens historie

Ved lov af 1. april 1887 blev der oprettet en statslig redningsstation i Sønderho.
1. okt. 1887 ankom en ny redningsbåd til Sønderho.
Bådehuset blev også opført i 1887 og allerede 5 dage efter redningsbådens ankomst blev båd og materiel afprøvet og fundet i orden.
Den første stranding i stationens historie fandt sted i juli 1888. I de gamle opbevarede protokoller kan man følge såvel redningsaktioner som øvelser, som blev udført af den 12 mand store besætning.

I efteråret 1888 blev redningsstationen suppleret med en vagt- og patruljetjeneste, fortrinsvis i vinterhalvåret og kun i dårligt vejr med kuling eller storm.

Samtidig blev der anskaffet et alarmeringshus, hvorfra der var telefonforbindelse til bådehuset og også til 2 steder på stranden. Dette nedsatte naturligvis alarmeringstiden betydeligt.

I 1938 fik stationen en ny bådtype, der hidtil havde været stationeret på Anholt, og der var også god brug for redningsbåden under 2. verdenskrig, hvor besætningen på nedstyrtede fly havde brug for assistance og redning.

Den sidste redningsaktion med roredningsbåd fandt sted i 1956.

I efteråret 1958 blev stationen forsynet med en motorredningsbåd, denne er senere udskiftet, således at stationen i dag råder over helt moderne udstyr.

I 1974 blev det gamle bådehus officielt nedlagt og den gamle, veltjente redningsbåd sendt til Grønland. Den redningsbåd, som i dag kan beses, er altså ikke den oprindelige, men en båd af samme type.

Læs mere om redningsstationen her.
8
7

Den gamle redningsbåd

Det er tilladt via en trætrappe at kravle op i båden.
Færdsel i båden foregår på eget ansvar!

Sønderhos nye redningsbåd

Kustode og redningsmandskab fortæller om ny og gammel redningsbåd.

Bidragsydere

Bidragsydere til renovering af redningsstationen:
Augustinusfonden
FiskeriLAG
Kulturstyrelsen
Fonden Gamle Sønderho, Landevejen 98, Sønderho 
6720 Fanø, Danmark info@fondengamlesonderho.dk
Design og system Therese Vendelhaven